IT-partner van de publieke sector

Dat er met moderne ICT-technologie ook bij overheden prachtige dingen mogelijk zijn, snapt iedereen. Voor managers I&A/ICT en automatiseringsafdelingen betekent dit echter een uitdaging, want welke technologie kiest u? En hoe gaat u dat qua kennis en met schaars IT-personeel allemaal beheren en beveiligen? De torenhoge verwachtingen vanuit burgers en ondernemers maken het er niet makkelijker op. Die zijn namelijk als consument allerlei snelle apps en services gewend, die ook nog eens 24/7 op meerdere apparaten beschikbaar zijn. Met de ruime expertise en uitgebreide services van Provide staat u er als lokale overheid gelukkig niet alleen voor.

Bent u klaar om voorop te lopen?

Als (semi) overheid wilt u de focus houden op uw kernactiviteiten, IT moet dan ook ondersteunend zijn. Provide neemt uw IT zorgen uit handen, zo kunt u focus houden.

Uitdagingen

Om de dienstverlening aan burgers en ondernemers naar een hoger plan te tillen, is (verdere) digitalisering en innovatie nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van de Common Ground- en Smart Society-initiatieven. Bij Smart City zetten lokale overheden samen met kennisinstellingen, bedrijven en inwoners datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van hun organisatie te verbeteren. Concrete voorbeelden zijn er al in de vorm van slimme verkeerslichten, afvalcontainers en lantaarnpalen.

 

Van beheer- naar regieorganisatie

Common Ground is vooral in het leven geroepen om te voorkomen dat bestaande (backoffice/legacy-)systemen vastlopen door een stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Als gevolg van de schaarste van goed opgeleid IT-personeel en onvoldoende kennis van nieuwe technologieën komen veel I&A/ICT-afdelingen hier nauwelijks aan toe. En dat terwijl met name Common Ground juist veel efficiencyverbeteringen kan opleveren, zowel nu als in de toekomst. Dit kan worden opgelost door veel operationele taken aan een partij als Provide uit te besteden en als ICT/I&A-afdeling de transitie te maken van beheer- naar regieorganisatie.

Uitbesteden en toch zelf de regie houden

Het uitbesteden van veel beheertaken – inclusief monitoring, werkplekbeveiliging en derdelijnsondersteuning – geeft uw IT-of I&A-afdeling logischerwijs veel extra ‘lucht’. Zij kunnen zich met een gerust hart meer gaan richten op innovatie en andere strategische zaken zoals Common Ground en Smart Society. Lokale overheden worden hierdoor meer en meer regieorganisaties die leveranciers op output gaat sturen en een verbindende schakel worden tussen de vraag naar ICT-diensten en het aanbod.

Daar is uiteraard wel volledig vertrouwen voor nodig. Wij opereren daarom allang niet meer als leverancier, maar als volwaardige IT-partner van onze klanten en als verlengstuk van uw eigen IT-afdeling. Daarbij gaan wij zelfs de verantwoordelijkheid voor uw gehele IT-omgeving niet uit de weg. Sterker nog: dat doen we al voor tientallen organisaties, inclusief gemeenten.

Digitale werkplekken en clouddiensten

Met het oog op flexibiliteit (zowel in tijd- en plaatsonafhankelijk werken als qua integratie van toekomstige technologieën) en standaardisatie van software is een vorm van cloudwerken eigenlijk een voorwaarde. Onze clouddiensten hebben betrekking op het leveren en beheren van zowel de infrastructuur/hardware als applicaties/software en complete digitale werkplekken ‘as a service’. Dat laatste omvat naast MS 365 ook koppelingen met het cloudplatform van Microsoft, Azure, en externe SaaS-producten. Zelfs virtuele werkplekken behoren tot de mogelijkheden. Ons ervaren support team is goed bekend met de publieke sector en is altijd als hulplijn paraat.

Allesomvattende security services

Door de combinatie van snelle technologische ontwikkelingen, hybride infrastructuren en meer thuiswerken op meerdere devices wordt ook het beveiligen van IT-omgevingen steeds complexer. Met de allesomvattende security services van Provide bent u in één klap van die zorg af, inclusief bedreigingen als ransomware en datalekken. Dat loopt van netwerkbeveiliging en Multi Factor Authenticatie (MFA) tot e-mail en endpoint security.

Servicedesk

Om uw eigen IT-medewerkers nog verder te ontzorgen, levert Provide tot slot ook ervaren en zeer toegankelijke eerste-, tweede- en derdelijns supportmedewerkers. Uw eigen IT-afdeling kan zich zodoende met een gerust hart richten op innovatie en andere strategische zaken. Het enige wat u nooit uit handen geeft is de regie.

Beheer & support

Om uw eigen IT-medewerkers nog verder te ontzorgen, levert Provide tot slot ook ervaren en zeer toegankelijke eerste-, tweede- en derdelijns supportmedewerkers. Uw eigen IT-afdeling kan zich zodoende met een gerust hart richten op innovatie en andere strategische zaken. Het enige wat u nooit uit handen geeft is de regie.

De gemeente van de toekomst

Door complexe en tijdrovende beheerstaken van uw gemeente op ons te nemen, krijgt uw I&A/ICT-afdeling de handen vrij voor zaken als innovatie, strategie en het behalen van veranderdoelen. Met decennia aan ervaring in de publieke sector en zowel brede als specialistische kennis van moderne ICT-technologieën is Provide de ideale strategische ICT-partner voor de publieke sector. Te meer omdat we als middelgrote ICT-en softwareleverancier continuïteit kunnen garanderen en tegelijkertijd compact genoeg zijn voor de spreekwoordelijke korte lijnen. Onze specialisten vertalen al uw functionele behoeften, eisen en wensen naar een flexibele en toekomstvaste IT-omgeving.

Integratie AI en ‘nudging’

Dit betekent ook dat we hierin de richtlijnen vanuit onder andere de VNG, aansluiting op het GGI-netwerk en GT-contracten automatisch meenemen. Daarnaast volgen we samen met uw gemeente de ontwikkelingen op het gebied van Common Ground en Smart Society op de voet om deze waar mogelijk en nodig naar concrete oplossingen te vertalen. Hetzelfde geldt voor relevante toepassingen ten aanzien van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) en ‘nudging’. Nudging is als beïnvloedingstechniek in opkomst en wordt al toegepast op het gebied van milieu, verkeers- en parkeergedrag. Bij beide ontwikkelingen moeten ook de ethische aspecten voldoende aandacht krijgen.

Tot slot zien wij voor een moderne ICT-partner een rol weggelegd als strategische ketenpartner richting stakeholders van uw gemeente enerzijds en marktpartijen zoals kennisinstellingen anderzijds.

Download de whitepaper: Een veilige, up-to-date werkplek voor iedereen

Het overstappen naar, of starten met een digitale werkplek kan een uitdagende aangelegenheid zijn. In deze whitepaper worden de voordelen van een professioneel ingerichte en beheerde digitale werkplek besproken. Ook worden en tips behandeld over het migratieproces.

leftwp
Hi handorange Wat is je emailadres?
rightwp

Blogs