Service Management – Projecten

Om binnen de gestelde grenzen van kwaliteit, tijd en kosten aan de functionele wensen en eisen van de klant te voldoen, is projectmanagement cruciaal. Het projectplan speelt hierin een centrale rol.

Heb je vragen?

Ons team van ICT professionals staat jou graag te woord.

+31 (0)30 6669600

info@provide.nl

Projectplanning

Om projecten soepel te laten verlopen, leveren zowel opdrachtgever als Provide input. De opdrachtgever draagt zorg voor:

  • De gefiatteerde aanbieding (offerte, aanbesteding, etc.);
  • Goedkeuring van het projectplan dat in overleg tussen opdrachtgever en PMS is opgesteld;
  • Het beschikbaar stellen van alle benodigde ondersteuning c.q. expertise conform het projectplan.

Hieruit vloeien voor Provide de volgende taken voort:

  • Bewaken en (bij)sturen van de projectfasen aan de hand van het geaccordeerde projectplan.
  • Periodiek informeren van de opdrachtgever en betrokkenen vanuit PMS middels periodiek project- en stuurgroepoverleg.
  • Tijdig beschikbaar stellen van de benodigde resources (hardware, software, licenties, expertise, etc).
  • Toepassing van de projectmethodiek Prince II in de uitvoering van projecten.

In het projectplan wordt in overleg met de opdrachtgever vastgelegd wie voor alle betrokken partijen de aanspreekpunten zijn. Na beëindiging van het project volgt decharge door de projectmanager van de opdrachtgever.