Disaster Recovery Services (DRaaS)

Het (laten) maken van regelmatige back-ups is weliswaar een must, maar helaas nog geen garantie dat iedereen in no time weer aan het werk kan. Want wat nu als je kantoorpand door brand in de as is gelegd of je hardware door een overstroming niet meer gebruikt kan worden? Voor die en andere gevallen biedt Provide uitwijkvoorzieningen, zodat de downtime tot een minimum wordt beperkt.

Wat doen wij?

Die voorzieningen bestaan met name uit het reserveren van virtuele computercapaciteit (vCPU, vRAM, vStorage) op virtuele machines die bij een calamiteit geactiveerd kunnen worden (die reservering wordt separaat geoffreerd). Dit kan worden aangevuld met fysieke werkplekken en zelfs een tijdelijke werkomgeving. Daarnaast leveren wij de volgende diensten:

  • Uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA).
  • Opstellen uitwijk- of DraaS-plan
  • Testen en acceptatie van de uitwijkvoorziening.
  • Jaarlijkse uitwijktest uitvoeren.
  • Opleveren van een evaluatie – en lessons learned rapport na uitvoer.

Heb je vragen?

Ons team van ICT professionals staat jou graag te woord.

+31 (0)30 6669600

info@provide.nl

Wat doet de opdrachtgever?

Voordat wij aan de slag gaan, hebben we van de opdrachtgever het volgende nodig:

  • Criteria met betrekking tot het opstarten van de uitwijk- en herstelprocedure van de primaire productieomgeving:
  • Recovery Point Objective (RPO) – in uren. Dit is het maximaal aanvaardbare dataverlies na ‘downtime’.
  • Recovery Time Objective (RTO) – in uren. Dit is de maximaal aanvaardbare hoeveelheid tijd die nodig is om de productieomgeving online terug te brengen.
  • Input ten behoeve van de door Provide op te stellen BIA, zoals een applicatielijst en een fysieke uitwijklocatie bij brand of onbereikbaarheid van de locatie(s).
  • De functionaris van de opdrachtgever (veelal de ICT-manager) die geautoriseerd is om de uitwijk en activatie in gang te zetten. Deze meldt dit verzoek aan de betreffende architect, system engineer of service manager van Provide.

Voor operationele storingen en problemen kan contact worden opgenomen met het Serviceteam. Het Serviceteam is bereikbaar op nummer 030-609 0997 en via e-mail: servicedesk@provide.nl