Back-up and Restore Services

Voor onze fiets, scooter of auto hebben we allemaal wel ergens een reservesleutel liggen. Omdat je met je bedrijfsdata ook meteen weer ‘op weg’ wilt kunnen, is een reservekopie hier al helemaal onmisbaar. Dataverlies kan meerdere oorzaken hebben, zoals een calamiteit, systeemuitval, corruptie en/of verwijdering. Ook de gevolgen van dataverlies gaan een stuk verder dan een sleutel verliezen en kunnen de continuïteit van jouw bedrijf in gevaar brengen.

Wat doet de opdrachtgever?

De back-ups worden door PMS met het oog op latere restore (systeem) en recovery (files/data) extern opgeslagen en over meerdere datacenters verdeeld in verband met disaster recovery. Deze datacenters zijn onderling verbonden en beschikken over voldoende bandbreedte. Bovendien is de back-up omgeving zodanig afgeschermd van de klantomgeving dat back-up data bij een cyberaanval niet gegijzeld kan worden. Voordat wij aan de slag gaan, hebben we van de opdrachtgever een overzicht nodig van alle systemen en gebruikte opslag die in de back-up(s) moeten worden opgenomen. Verder bepaalt de opdrachtgever de gewenste bewaartermijn (retentie) en het meest geschikte moment c.q. tijdspanne waarbinnen de back-ups gemaakt moet worden (back-up window).

Heb je vragen?

Ons team van ICT professionals staat jou graag te woord.

+31 (0)30 6669600

info@provide.nl

Wat doen wij?

Wat doen we samen?

Voor de bewaartermijn, die wordt vastgelegd in de SLA (Service Level Agreement), kunnen opdrachtgevers kiezen uit de volgende twee opties:

  • Dagelijks gedurende 30 dagen, maandelijks gedurende 12 maanden;
  • Dagelijks gedurende 30 dagen, maandelijks gedurende 12 maanden en jaarlijks gedurende 7 jaar.

Wat doen wij?

  • PMS beheert de back-up omgeving(en)/locatie(s) en verzorgt de back-ups as a service (file, e-mail, database etc.). De data wordt bewaard conform de afspraken die hierover zijn vastgelegd in de SLA. De opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor de oplevering conform de eisen die vanuit de bedrijfsvoering en wet- en regelgeving worden gesteld.
  • Herstellen van back-up data op volume- of detailniveau (bestand, e-mail, database e.d.).
  • Capaciteit leveren ten behoeve van back-up as a service per eenheid (in GB).

Gegevens die door gebruikers worden opgeslagen buiten de daarvoor aangewezen opslagruimte vallen niet onder de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om data op laptops, externe mediadragers of clouddiensten zoals OneDrive. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke medewerkers bevoegd  zijn om back-up/restore aanvragen bij de Servicedesk PMS in te dienen.