15 feb 2021 11:41:30

ITIL klaar? Rijden maar!

ITIL V3. Het klinkt een beetje als een aanduiding van een motor onder de kap van een stoere bolide. Met enige fantasie is het ook een motor alleen niet als onderdeel van een auto maar als ‘katalysator’ binnen ICT-organisaties wereldwijd. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) omvat richtlijnen en standaarden (best practices) voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Met ITIL sluiten IT-diensten beter aan op specifieke sectoren, organisatietypes en industrieën.

Het IT-broertje van ISO 9000

Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering buiten de ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven om de kwaliteit te borgen. Of een IT-dienst succes heeft, of deze nu intern of extern geleverd wordt, hangt af van de mate waarin deze goed bedacht is (Strategie), goed ontworpen is (Design), zorgvuldig geïmplementeerd wordt (Transition) en goed functioneert en ondersteund wordt (Operation). Elke dienst kan tot slot op welke wijze dan ook verbeterd worden (Continual Service Improvement).

 

ITIL onderscheidt vijf processen of fasen:

  • Service Strategy: de fase van het ontwerpen, ontwikkelen en het implementeren van servicemanagement als een strategisch middel (Financial Management – Demand Management);
  • Service Design: de ontwerpfase voor het ontwikkelen van IT-diensten, inclusief architectuur, processen, beleid en documenten. Uitgangspunt hierbij is voldoen aan huidige en toekomstige businessbehoeften (Information Security Management – Service Level Management);
  • Service Transition: de fase waarin de specificaties die bij Service Design zijn ontwikkeld worden omgezet naar nieuwe of gewijzigde IT-diensten (Change Management – Service Asset and Configuration Management);
  • Service Operation: de fase waarin IT-diensten worden ondersteund en waarbij ernaar wordt gestreefd om de IT-diensten zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten om zo een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te zijn voor de klant en de ICT-dienstverlener (Incident Management – Problem Management);
  • Continual Service Improvement: de fase waarin de (toegevoegde) waarde voor de klanten wordt onderhouden door verbeteringen in het ontwerp door te voeren en vernieuwde diensten te introduceren (Seven-step Improvement Process).

 

Veel processen kunnen ook voorkomen in andere stadia van de levenscyclus. Financial Management wordt voornamelijk in Service Strategy beschreven, maar wordt ook in Design, Transition en Operation gebruikt.

 

Zo ‘sleutelen’ we wat af in de ICT en dat allemaal om uw organisatie in beweging te zetten en te houden. Wat hebben we toch een prachtig vak!